Vastuullisuus on meille strateginen valinta

Marakon täytti 40-vuotta loppuvuodesta 2021 ja juhlavuoden kunniaksi päivitimme yrityksemme olemassa olevaa strategiaa. Strategiatyön taustalla ovat tuotevalikoimaamme lisätyt uudet kestävän kehityksen tavoitteita tukevat akku- ja latausjärjestelmät, sekä halumme toimia entistä vastuullisemmin.

Uudessa strategiassamme vastuullisuus on merkittävässä roolissa, ja strategian pohjalta olemme laatineet myös vastuullisuusohjelmamme.

Marakon strategia infograafi

Marakonin arvot

marakonin arvot turvallisuus

Meille turvallisuus tulee aina ensin

Turvallisuus on kaiken toimintamme ydin. Omassa toiminnassamme ja valmistamissamme tuotteissa sekä palveluissa takaamme turvallisuutesi.

Ikoni marakonin arvot vastuullinen kumppani

Me olemme vastuullinen kumppani

Me olemme vastuullisia kaikissa toiminnoissa. Huomioimme aina toimintamme vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan.

ikoni Marakonin arvot etsimme uusia toimintatapoja

Me etsimme aina parempia toimintatapoja

Meitä ohjaa into ja halu kehittyä sekä luoda uutta. Etsimme jatkuvasti uusia parempia toimintamalleja ja ratkaisuja. Me uskomme, että voimme aina kehittyä.

ikoni Marakonin arvot asiakkaasta välittäminen

Meille asiakkaasta välittäminen on tärkeintä

Ratkomme päivittäin asiakkaidemme haasteita ja luomme heille tuottavampaa liiketoimintaa. Se on meidän tapamme osoittaa välittämistä ja arvostusta.

Marakonin valitsemat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Marakon edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon. Tavoitteena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Marakonin vastuullisuusohjelmaan on valittu edistettäväksi kuusi kohtaa YK:n kestävän kehityksen ohjelmasta.
Tutustu tarkemmin

Vastuullisuusteemamme

Nämä ovat vastuullisuusteemamme ja ne toimenpiteet, joihin olemme sitoutuneet.

Turvallisuus

Tuotteitamme käytetään haasteellisissa olosuhteissa. Onnettomuusriski on työkoneiden ja kaivoslaitteiden kanssa työskenteleville ihmisille aina korkea. Riskien eliminoimiseksi haluamme olla edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisimmat, tehokkaimmat ja kehittyneimmät ratkaisut. Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan myös asiakkaille pidettävissä tuotekoulutuksissamme.

Tavoitteenamme on olla alan johtava toimija työterveys- ja turvallisuusasioissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lähdemme liikkeelle siitä, että jokaisella työntekijällämme on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön – joka päivä. Meillä on nollaraja vakavien onnettomuuksien suhteen ja turvallisuuskoulutus on tärkein osa turvallisuustyötämme. Työterveys ja turvallisuus ovat muodostuneet osaksi toimintakulttuuriamme ja vastaamme sen toteutumisesta yhteisesti.

Työntekijöiden hyvinvointi

Haluamme, että Marakon on alansa kiinnostavin työpaikka ja yhtiössämme on parhaat osaajat palvelemassa asiakkaitamme.

Henkilöstötyömme päämääränä on työntekijöidemme turvallisuus, esimiestyöhön panostaminen, työmotivaation ylläpitäminen sekä henkilöstömme ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen.

Työntekijöidemme tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu on meille tärkeää, emmekä salli syrjintää.

Kuva Marakonin työntekijästä puomien kanssa

Vastuullinen hankinta

Toimittajilla on tärkeä rooli hankintaketjussamme.

Osa tuotteistamme tulee läheltä ja tunnemme toimittajamme ja heidän toimintansa hyvin. Osa tilaamistamme materiaaleista ja komponenteista tulee kauempaa, minkä vuoksi haluamme oppia tuntemaan hankintaketjumme paremmin.

Tavoitteenamme on tehdä tiiviistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa parantaaksemme tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta koko hankintaketjussa. Kehitämme myös jatkuvasti tapojamme kuunnella henkilöstöämme, jotta voimme kehittää toimintaamme heidän palautteeseensa perustuen.

Vastuullinen tuotteen elinkaari

Globaalit megatrendit ohjaavat kestävien ja turvallisten ratkaisujen kysyntää. Ensisijainen tehtävämme on varmistaa, että tuotteemme ovat turvallisia käyttää. Tämän takia tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua tuotteiden huollon, ylläpidon, koulutuksen ja opastuksen muodossa.

Uusien tuotteiden elinkaaren pidentämisen lisäksi myymme ja takuuhuollamme myös käytettyjä laitteita.

Valmistamissamme rikotuspuomeissa on mukana kierrätysohjeet, joita seuraamalla asiakas voi hävittää tuotteen vastuullisesti, kun se on tullut elinkaarensa päähän.

Akkujärjestelmiemme modulaarisuus auttaa käyttämään tuotetta jo lähtökohtaisesti vastuullisesti.

Muun muassa näillä toimilla pyrimme minimoimaan tuotteidemme negatiivisia elinkaarivaikutuksia.

kuva aurinkopaneelit

Ympäristö ja ilmasto

Pyrimme minimoimaan oman toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutukset, sillä haluamme tehdä oman osamme toimista, joilla ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä. Näin toimimalla mahdollistamme myös asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme ilmastotavoitteisiin pääsyn.

Toimintamme luonteen ansiosta olemme jo vahvasti mukana mahdollistamassa maailmanlaajuista energiasiirtymää. Olemme edelläkävijä teknologian ja automaation hyödyntämisessä mineraalien louhinnassa ja murskauksessa. Olemme myös alan pioneeri työmaiden sähköistyksessä sekä Premium-laitteiden tarjoamisessa infrarakentamiseen ja materiaalikierrätykseen.

Toimenpiteemme jatkossa:

• Oman toimintamme hiilijalanjäljen laskeminen ja sen vuosittainen raportoiminen
• Ekologisen terärasvan käyttöönotto
• Aurinkopaneeli-investoinnin toteutus ja käyttöönotto omassa toimitilakiinteistössämme
• Jätevirtojen kartoitus sekä kierrätys- ja uusiokäytön selvitys

Ota yhteyttä