Marakon mukana automaatiotekniikan väitöskirjatyössä

5.10.2021

”Yliopiston ja valmistavan teollisuuden yhteistyö on erittäin tärkeää, kun kehitetään uusia teknologioita”

Marakon-konserniin kuuluva kaivosteollisuuden laitevalmistaja Rambooms Oy on ollut mukana diplomi-insinööri Santeri Lampisen väitöskirjatyössä, joka tarkastetaan Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 8.10.2021.

Automaatiotekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan ”Hydraulisten rikotuspuomien automaatiotason lisääminen: autonominen konsepti” tutkimuskysymys syntyi Rambooms Oy:n kilpailukyvyn kannalta oleellisten tutkimus- ja kehitysprojektien tarpeista.

– Yliopiston ja valmistavan teollisuuden yhteistyö on erittäin tärkeää, kun kehitetään uusia teknologioita. Projektit vaativat PK-yrityksiltä resursseja, minkä vuoksi yliopistojen apu tutkimus- ja kehitystyössä on välttämätöntä. Tällaisella yhteistyömallilla uudet innovaatiot saadaan laajempaan käyttöön myös muissa samaa teknologiaa hyödyntävissä yrityksissä, kertoo Marakon-konsernin toimitusjohtaja Kaj Koskela.

Santeri Lampinen tutki väitöskirjatyössään hydraulisten rikotuspuomien automatisointia. Työn tuloksena syntyi rikotuspuomin ohjaukseen suunniteltu autonominen järjestelmä, joka yhdistelee konenäköä, edistyneitä säätömenetelmiä ja älykästä päätöksentekoa kyetäkseen itsenäiseen tuottavaan työhön.

Automaation käyttöönoton haasteena on usein työtehtävään liittyvät epävarmuudet, tehtävän vaihtelevuus ja muuttuva ympäristö. Näistä selviytymiseen tarvitaan laajaa anturitietoa ja usein myös konenäköä, eli automaattiseen kuvankäsittelyyn perustuvaa havainnointijärjestelmää.

– Rikotuspuomisovellutuksessa robotisoitua puomia ajetaan tarkasti konenäköjärjestelmän laskemiin lohkareiden ihannepisteisiin, joihin tulee kohdistaa tarvittava työkaluvoima. Haasteena on mm. keikkuvat ja teräväsärmäiset lohkareet, joihin voima pitäisi saada kohdistettua. Ihannepiste rikotukseen lasketaan lohkareiden geometria huomioiden, jotta työn onnistumisprosentti saadaan mahdollisimman korkeaksi riippumatta lohkareiden koosta tai muodosta, sanoo Santeri Lampinen.

Autonomisen ohjausjärjestelmän lisäksi väitöskirjassa käsitellään etäläsnäoloon perustuvaa ohjausjärjestelmää.

– Etäläsnäoloon perustuva ohjausjärjestelmä auttaa puomin ohjaajaa hallitsemaan nykyistä paremmin hallitun kivikontaktin luomista. Kuljettaja voi ohjata puomia turvallisesti erillisestä ohjaushuoneesta käsin ja saada tuntoaistin avulla tiedon siitä, milloin sopiva kontaktivoima kiveä vasten on saavutettu ja tuntuuko työkalun alla oleva kivi olevan tukevasti paikallaan onnistunutta rikotusta varten. Jotta tällainen järjestelmä toimii raskaissa työkoneissa, täytyy rikotuspuomin tuottamat voimat ja liike skaalata ihmisen hallitsemalle tasolle, jolloin ohjaaja saa ns. supervoimat käyttöönsä, kertoo Santeri Lampinen.

Väitöstilaisuus perjantaina 8.10.

Diplomi-insinööri Santeri Lampisen automaatiotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Increasing the Automation Level of Hydraulic Secondary Breaker Systems: An End-to-End Concept (Hydraulisten rikotuspuomien automaatiotason lisääminen: autonominen konsepti) tarkastetaan Tampereen yliopiston (TAU) tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa perjantaina 8.10.2021 kello 12.00 alkaen Konetalon salissa K1702 (Korkeakoulunkatu 6, Tampere). Vastaväittäjinä toimii professori Heikki Handroos (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto). Tilaisuutta valvoo professori Jouni Mattila TAU:n Automaatio- ja konetekniikan yksiköstä.

Santeri Lampinen (28) on kotoisin Pirkkalasta ja työskentelee tällä hetkellä tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa Marakon-konserniin kuuluvassa Rambooms Oy:ssä.

Väitöskirjaan voi tutustua täällä.

www.marakon.fi

www.rambooms.com

Lue myös

Marakon ja Rambooms yhdistyivät osaksi Normet Group Oy:tä – tutut MRB tuotteet saavat uuden nimen ja ulkoasun

Lue lisää

Kari Hämäläinen on nimitetty Marakon Groupin johtoon 31.5.2023

Lue lisää

Normet ostaa kotimaisen rikotuspuomeja valmistavan Ramboomsin ja hydraulisia lisälaitteita toimittavan Marakonin

Lue lisää

Koneyksikkö vahvistaa Marakonin myyntiverkostoa Pirkanmaalla

Lue lisää

Huippulaadukasta huolto- ja varaosapalvelua halki Suomen

Lue lisää

Sosiaalinen media

Ota yhteyttä